SlovenskýEnglish
 •  
 •  
 •  
Prehrať celé video

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  31. JÚL 2024
  Streda
 • Plasty
  22. JÚL 2024
  Pondelok
 • Papier
  03. AUG 2024
  Sobota
 • Sklo
  19. OKT 2024
  Sobota
KUKOVÁ Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC KUKOVÁ

Obec Kuková leží v juhozápadnej časti Nízkych Beskýd, v nadmorskej výške približne 205 m. Rozkladá sa v strednej časti údolia Topole, západného prítoku rieky Topľa. .Rozloha obce je 1066 ha, z čoho 500 ha je poľnohospodárska pôda, 550 lesný porast, zväčša bukový (až 90%) a 16 ha je zastavanej plochy. Názov obce sa menil V roku 1773 sa ešte používal pôvodný slovenský názov Kukowa, ale aj pomaďarčený názov Kőke-Mező, ktorý sa zmenil v roku 1786 na Kőkemeső, v rokoch 1863 až 1913 sa používal názov Kűkemező ale od roku 1920 má obec názov Kuková.